KỶ NIỆM 134 NĂM NGÀY SINH CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH, VỊ CHA GIÀ KÍNH YÊU CỦA DÂN TỘC

KỶ NIỆM 134 NĂM NGÀY SINH CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH, VỊ CHA GIÀ KÍNH YÊU CỦA DÂN TỘC
18/05/2024 05:04 PM Tin công ty

  “Tháp mười đẹp nhất bông sen - Việt Nam đẹp nhất có tên Bác Hồ"

  ĐỜI ĐỜI GHI NHỚ CÔNG ƠN CỦA BÁC, VỊ CHA GIÀ KÍNH YÊU CỦA DÂN TỘC!

  Cùng Ống Thép Sài Gòn nhiệt liệt chào mừng kỷ niệm 134 năm ngày sinh của chủ tịch Hồ Chí Minh!

  Mừng sinh nhật lần thứ 134 của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Ống Thép Sài Gòn cũng như toàn thể dân tộc từ khắp mọi miền tổ quốc luôn ghi nhớ công ơn to lớn của Bác đối với nhân dân và Đất nước Việt Nam. Dù Bác đã đi xa nhưng tinh thần và những giá trị mà bác đã để lại vẫn còn mãi trong tiềm thức mỗi người chúng ta, Bác luôn là ngọn lửa sưởi ấm hàng triệu trái tim của người dân trên khắp đất nước Việt Nam. 

  “Chủ tịch Hồ Chí Minh đã hiến dâng trọn đời mình cho sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Đảng ta, dân tộc ta, nhân dân ta. Tên tuổi và sự nghiệp của Người còn mãi với non sông đất nước, sống mãi trong lòng dân tộc và trong trái tim nhân loại”. 

  Chủ tịch Hồ Chí Minh, tên khai sinh là Nguyễn Sinh Cung, sinh ngày 19 tháng 5 năm 1890 tại làng Hoàng Trù, xã Chung Cự, tổng Lâm Thịnh, nay thuộc xã Kim Liên, huyện Nam Đàn,tỉnh Nghệ An, mất ngày 2 tháng 9 năm 1969 tại Hà Nội. Thân phụ là Nguyễn Sinh Sắc, thân mẫu là Hoàng Thị Loan.

  Xuất thân trong một gia đình nhà nho yêu nước, chứng kiến cảnh nước mất nhà tan, Người nuôi dưỡng lòng yêu nước nồng nàn và ý thức sâu sắc về sứ mệnh giải phóng dân tộc. Năm 1911, Người ra đi tìm đường cứu nước, bôn ba khắp năm châu bốn biển, vừa lao động, học tập, vừa nghiên cứu lý luận và kinh nghiệm cách mạng.
  Tiếp xúc với chủ nghĩa Mác - Lênin và Cách mạng Tháng Mười Nga, Người tìm thấy con đường cứu nước cho Việt Nam: con đường cách mạng vô sản, kết hợp chủ nghĩa yêu nước nồng nàn với chủ nghĩa quốc tế chân chính, độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội, kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại.
  Năm 1941, Người sáng lập Đảng Cộng sản Việt Nam, lãnh đạo nhân dân ta đấu tranh giành độc lập, tự do. Sau Cách mạng tháng Tám năm 1945, Người trở thành Chủ tịch đầu tiên của nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam, lãnh đạo nhân dân ta xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
  Chủ tịch Hồ Chí Minh là một nhà cách mạng, nhà chính trị, nhà thơ, nhà văn, nhà báo, nhà giáo vĩ đại. Người là biểu tượng cho độc lập, tự do và lòng yêu nước của dân tộc Việt Nam.

  Năm 1930, Đảng Cộng sản Việt Nam do Chủ tịch Hồ Chí Minh sáng lập ra đời, đánh dấu mốc son lịch sử cùng Cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng, đường lối cách mạng Việt Nam đã cơ bản được hình thành, con đường cứu nước đúng đắn của Việt Nam đã cơ bản được xác định.

  Dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng, đi theo con đường cách mạng do Chủ tịch Hồ Chí minh vạch ra, Nhân dân Việt Nam đã gắn kết thành một khối, phát huy cao độ sức mạnh toàn dân tộc, chèo lái con thuyền cách mạng vượt qua nhiều thác ghềnh, giành được hết thắng lợi này đến thắng lợi khác, thu giang sơn về một mối, hoàn thành sự nghiệp cách mạng giải phóng dân tộc, bước vào kỷ nguyên mới - kỷ nguyên chủ nghĩa xã hội.

  Sự phát triển của đất nước, Nhân dân có cuộc sống ngày càng ấm no, hạnh phúc là minh chứng cho giá trị trường tồn của tư tưởng, sự nghiệp, đạo đức và phong cách của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Người là ngọn đuốc soi đường là tài sản vô giá, nguồn động lực to lớn dẫn dắt dẫn dắt dân tộc ta vững bước đi tới tương lai.

  Chủ tịch Hồ Chí Minh - Anh hùng giải phóng dân tộc, Lãnh tụ vĩ đại của Đảng và Nhân dân ta. Người là tấm gương sáng về đạo đức cách mạng, hết lòng, hết sức cống hiến, hy sinh vì sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc; Nhà văn hóa kiệt xuất của Việt Nam; Người chiến sĩ lỗi lạc của phong trào cộng sản và công nhân quốc tế. Hình ảnh Người không chỉ giản dị, khiêm tốn, giàu lòng vị tha mà còn uyên bác, tầm nhìn xa trông rộng, mang theo lý tưởng và hoài bão cao đẹp "hiến dâng tất cả cho Tổ quốc, cho nhân dân."

  Trong trái tim nhân loại, Chủ tịch Hồ Chí Minh là lãnh tụ kiệt xuất, người chiến sỹ cộng sản, người đồng chí, người thầy kính yêu, người bạn thân thiết. Vẻ đẹp của Bác Hồ không chỉ được ghi nhận trong lòng nhân dân Việt Nam mà còn được bạn bè quốc tế về sự giản dị, khiêm tốn, giàu lòng vị tha, mà còn là trí tuệ uyên bác, tầm nhìn sâu rộng, lý tưởng và hoài bão cao đẹp “hiến dâng tất cả cho Tổ quốc, cho nhân dân.”

  Chủ tịch Hồ Chí Minh - Vị Lãnh tụ thiên tài của Đảng và dân tộc ta, người thầy vĩ đại của cách mạng Việt Nam, Anh hùng giải phóng dân tộc, Danh nhân văn hóa thế giới. Mỗi thắng lợi và mỗi bước đi lên của cách mạng Việt Nam đều gắn liền với công lao to lớn của Người, sự soi đường, dẫn dắt của tư tưởng Hồ Chí Minh. Ghi lòng, tạc dạ công ơn của Người, toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta tiếp tục giương cao ngọn cờ độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội, nguyện kế tục trung thành và xuất sắc sự nghiệp vĩ đại của Người, xây dựng đất nước Việt Nam “Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”, vững bước đi lên chủ nghĩa xã hội. Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại sống mãi trong sự nghiệp của chúng ta!.
   

  Zalo
  Hotline 1900 886 639